تلفن : 02165606490

تانک ازت مایع 47 لیتری دهانه گشاد

دارای کنیستر و رک خور

کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت: 127 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت: 461 میلیمتر

ارتفاع تانک ازت: 780 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

تعداد رک: 7 عدد

تعداد باکس روی هر رک: 6 عدد

وزن خالی: 19 کیلوگرم

مدت نگهداری: 107 روز

میزان تبخیر: 0/45 لیتر در روز

تانک ازت مایع 20 لیتری

تانک ازت yds محصولی از کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت: 50 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت: 409 میلیمتر

ارتفاع تانک: 640 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

وزن خالی: 12 کیلوگرم

مدت نگهداری: 172 روز

میزان تبخیر: 0/12 لیتر در روز

تانک ازت مایع 20 لیتری سری B

تانک ازت YDS

کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت : 50 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت: 409 میلیمتر

ارتفاع تانک: 640 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

وزن خالی: 12/5 کیلوگرم

مدت نگهداری: 106 روز

میزان تبخیر: 0/19 لیتر در روز

تانک ازت مایع 10 لیتری

کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت : 80 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت : 300 میلیمتر

ارتفاع تانک ازت: 540 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

وزن خالی: 6/5 کیلوگرم

مدت نگهداری: 48 روز

میزان تبخیر: 0/21 لیتر در روز

خبرنامه

طراحی و توسعه : نونگار پردازش تمامی حقوق محفوظ است
© 2018 DESIGNED BY no negar . ALL RIGHTS RESERVED