تلفن : 02165606490

تانک ازت مایع 10 لیتری

کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت : 80 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت : 300 میلیمتر

ارتفاع تانک ازت: 540 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

وزن خالی: 6/5 کیلوگرم

مدت نگهداری: 48 روز

میزان تبخیر: 0/21 لیتر در روز

خبرنامه

طراحی و توسعه : نونگار پردازش تمامی حقوق محفوظ است
© 2018 DESIGNED BY no negar . ALL RIGHTS RESERVED