تلفن : 02165606490

تانک ازت 60 لیتری

دارای کنیستر

کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت: 125 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت: 560 میلیمتر

ارتفاع تانک ازت: 900 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

وزن خالی: 29 کیلوگرم

مدت نگهداری: 150 روز

میزان تبخیر: 0/4 لیتر در روز

تانک ازت مایع 35 لیتری دهانه تنگ

تانک ازت کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت: 50 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت: 461 میلیمتر

ارتفاع تانک ازت: 695 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

وزن خالی: 14 کیلوگرم

مدت نگهداری: 302 روز

میزان تبخیر: 0/12 لیتر در روز

تانک ازت مایع 20 لیتری سری B

تانک ازت YDS

کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت : 50 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت: 409 میلیمتر

ارتفاع تانک: 640 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

وزن خالی: 12/5 کیلوگرم

مدت نگهداری: 106 روز

میزان تبخیر: 0/19 لیتر در روز

خبرنامه

طراحی و توسعه : نونگار پردازش تمامی حقوق محفوظ است
© 2018 DESIGNED BY no negar . ALL RIGHTS RESERVED