تلفن : 02165606490

تانک ازت 60 لیتری

دارای کنیستر

کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت: 125 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت: 560 میلیمتر

ارتفاع تانک ازت: 900 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

وزن خالی: 29 کیلوگرم

مدت نگهداری: 150 روز

میزان تبخیر: 0/4 لیتر در روز

تانک ازت مایع 47 لیتری دهانه گشاد

دارای کنیستر و رک خور

کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت: 127 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت: 461 میلیمتر

ارتفاع تانک ازت: 780 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

تعداد رک: 7 عدد

تعداد باکس روی هر رک: 6 عدد

وزن خالی: 19 کیلوگرم

مدت نگهداری: 107 روز

میزان تبخیر: 0/45 لیتر در روز

تانک ازت 35 لیتری دهانه گشاد

دارای کنیستر

کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت: 170 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت: 446 میلیمتر

ارتفاع تانک: 690 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

وزن خالی: 14 کیلوگرم

مدت نگهداری: 106 روز

میزان تبخیر: 0/297 لیتر در روز

تانک ازت مایع 35 لیتری دهانه تنگ

تانک ازت کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت: 50 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت: 461 میلیمتر

ارتفاع تانک ازت: 695 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

وزن خالی: 14 کیلوگرم

مدت نگهداری: 302 روز

میزان تبخیر: 0/12 لیتر در روز

تانک ازت 35 لیتری دهانه گشاد

دارای کنیستر و رک خور

کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت: 125 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت: 461 میلیمتر

ارتفاع تانک ازت: 700 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

تعداد رک: 7 عدد

تعداد باکس روی هر رک: 4 عدد

وزن خالی: 15/2 کیلوگرم

مدت نگهداری: 98 روز

میزان تبخیر: 0/36 لیتر در روز

 

جهت اطلاع از قیمت تانک ازت با شماره های 02165606490-02165606491 تماس بگیرید.

تانک ازت مایع 20 لیتری

تانک ازت yds محصولی از کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت: 50 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت: 409 میلیمتر

ارتفاع تانک: 640 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

وزن خالی: 12 کیلوگرم

مدت نگهداری: 172 روز

میزان تبخیر: 0/12 لیتر در روز

تانک ازت مایع 20 لیتری سری B

تانک ازت YDS

کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت : 50 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت: 409 میلیمتر

ارتفاع تانک: 640 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

وزن خالی: 12/5 کیلوگرم

مدت نگهداری: 106 روز

میزان تبخیر: 0/19 لیتر در روز

تانک ازت مایع 10 لیتری

کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت : 80 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت : 300 میلیمتر

ارتفاع تانک ازت: 540 میلیمتر

تعداد کنیستر: 6 عدد

وزن خالی: 6/5 کیلوگرم

مدت نگهداری: 48 روز

میزان تبخیر: 0/21 لیتر در روز

تانک ازت 3 لیتری

دارای کنیستر

کمپانی YDS چین

دهانه داخلی تانک ازت: 50 میلیمتر

قطر بیرونی تانک ازت: 224 میلیمتر

ارتفاع تانک ازت: 425 میلیمتر

تعداد کنیستر تانک ازت: 6 عدد

وزن خالی: 3/4 کیلوگرم

مدت نگهداری: 30 روز

میزان تبخیر: 0/105 لیتر در روز

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با انواع تانک ازت با شماره های 02165606490-02165606491 تماس حاصل فرمائید.

 

تانک ازت MVE

تانک ازت MVE

کمپانی MVE آمریکا
سری های ET ، XC و …
احجام: 3 – 5 – 7 – 35 – 40 و … لیتری

جهت اطلاع از قیمت تانک ازت با شماره های 02165606490-02165606491 تماس حاصل فرمائید.

 

 

صفحه2 از2

خبرنامه

طراحی و توسعه : نونگار پردازش تمامی حقوق محفوظ است
© 2018 DESIGNED BY no negar . ALL RIGHTS RESERVED