تلفن :  66122141 - 021

میکروتوم

میکروتوم (0)

میکروتوم چیست؟

میکروتوم به عنوان ابزاری برای ایجاد برش خیلی نازک از تکه های مواد استفاده می شود که مقطع نامیده می شود.
میکروتوم به عنوان یک مهم در میکروسکوپی، برای آماده سازی نمونه ها جهت مشاهده زیر نور عبوری یا پرتوهای الکترون استفاده می شود.
در میکروتوم ها از تیغه های استیل، شیشه ای یا الماس بسته به قطعه مورد نظر جهت برش و ضخامت آن استفاده می شود.

تیغه های استیل برای آماده سازی مقاطع بافت های حیوانی یا گیاهی جهت بافت شناسی میکروسکوپ نوری استفاده می شود.
تیغه های شیشه ای برای برش مقاطع جهت میکروسکوپ نوری و برش مقاطع خیلی نازک جهت استفاده در میکروسکوپ های الکترونی بکار می رود.
تیغه های الماس صنعتی برای برش مواد سخت مانند استخوان، دندان و مواد گیاهی جهت استفاده در میکروسکوپ نوری و الکترونی بکار می رود.
تیغه های الماس با کیفیت جواهر برای برش مقاطع نازک میکروسکوپ الکترونی استفاده می شود.

میکروتومی یک روش برای آماده سازی مقاطع نازک از موادی مانند استخوان، مواد معدنی و دندان و نیز یک گزینه برای الکتروپولیش و فرز یونی می باشد.
مقاطع میکروتوم می توانند به قدری نازک ساخته شوند که یک تار موی انسان را در سرتاسر عرض آن با ضخامت بین 50 نانومتر تا 100 میکرومتر برش دهند.

تاریخچه میکروتوم:

در اوایل توسعه علم میکروسکوپ نوری، مقاطع گیاهی و جانوری معمولا با استفاده از تیغ های تراش آماده می شد. مشخص گردید که برای مشاهده ساختار نمونه مورد نظر تهیه دوباره برش های صاف با ضخامت حدود 100 میکرومتر مهم است.
این تهیه دوباره نمونه، مشاهده نمونه ها را در حالت انعکاسی میکروسکوپ های نوری میسر می ساخت.

اولین وسیله برای آماده سازی چنین برش هایی در سال 1770 توسط جورج آدامز اختراع شد و بعدا توسط الکساندر کامینگز توسعه داده شد.
این وسیله با دست کار می کرد و نمونه در یک سیلندر نگهداشته می شد و مقاطع از بالای نمونه با استفاده از یک میل لنگ دستی تهیه می شد.
در سال 1835، آندرو پریچارد یک مدل رومیزی با الصاق دستگاه روی میز جهت جلوگیری از لرزش و با تیغه کاری جدا گسترش داد.
در سال 1865 یک آناتومیست به نام آقای ویلهلم هیس تعریف ذیل را برای میکروتوم ارائه نمود:

” دستگاهی که دقتی در کار ایجاد می نماید که نمی توان با دست به چنین مقاطع دقیقی دست پیدا کرد. همچنین این دستگاه توانایی دستیابی به مقاطع غیرشکننده از نمونه هایی ارائه می نماید که در پروسه های تحقیقاتی اهمیت زیادی دارد.”

امروزه، غالب میکروتوم ها دارای طراحی قفل تیغه، تیغه های قابل تعویض، نگهدارنده نمونه و دارای مکانیسم قابل توسعه هستند.
در اکثر دستگاه ها، فرآیند برش نمونه با حرکت نمونه روی تیغه شروع می شود تا جایی که حرکت نمونه جهت تهیه مقاطع با ضخامت انتخاب شده بطور اتوماتیک توسط مکانیسم های پیشرفته ای صورت می گیرد؛
ضخامت مقطع بوسیله یک مکانیسم پیشرفته کنترل می شود که اجازه می دهد دقت آن قابل کنترل باشد.

کاربرد میکروتوم:

بافت شناسی

پروسه تهیه مقاطع منجمد

میکروسکوپی الکترونی

گیاه شناسی

اسپکتروسکوپی

اخیرا میکروتوم لیزری توسعه داده شده است که مقاطع موردنظر را به جای چاقوهای مکانیکی توسط لیزر فموتوسکوند برش می دهند. در این روش به تکنیک تهیه نمونه نیازی نیست.
میکروتوم لیزری تقریبا توانایی برش اکثر بافت ها را در حالت های خاص شان با توجه به مواد تشکیل دهنده آنها و برش هایی با ضخامت 10 تا 100 میکرومتر را امکان پذیر می سازد.

انواع میکروتوم:

میکروتوم دستی

میکروتوم روتاری

کرایو میکروتوم

الترا میکروتوم

میکروتوم لرزشی

میکروتوم اره ای

میکروتوم لیزری

جهت سفارش و دریافت مشاوره میتوانید با شرکت "تجهیزات آزمایشگاهی آبان مهر" به شماره 65606491 تماس بگیرید.

خبرنامه

طراحی و توسعه : نونگار پردازش تمامی حقوق محفوظ است
© 2018 DESIGNED BY no negar . ALL RIGHTS RESERVED