تلفن :  66122141 - 021

نانو دراپ

نانو دراپ (0)

دستگاه نانو دراپ Nano Drop در زمینه سنجش حجم های پایین در حوزه اسپکتروفتومتر ( UV/Vis) علوم زیستی، پیشگام شناخته می شود. این دستگاه ها در حوزه های ژنومیکس، پروتئومیکس، drug discovery، تشخیص مولکولی و bio-manufacturing به کار می رود.

اسپکتروفتومتر نانودراپ، NanoDropTM این دستگاه بدون نیاز به کووت و تنها با استفاده از 1 الی 2 میکرولیتر از نمونه قادر است در زمانی کمتر از 10 ثانیه کلیه طول موجهای موجود در طیف مورد نظر را با دقت 1 نانومتر ، اسکن نماید و غلظت یا جذب نوری ماده مورد نظر را نیز تعیین کند. با توجه به سرعت بسیار بالای دستگاه و میزان کم نمونه مصرفی، کاربران این دستگاه قادر خواهند بود ضمن صرفه جویی در زمان و هزینه، بسیاری از آزمایشات ژنومیکس، پرو تئومیکس و بیوشیمی را کنترل کیفی و بهینه نمایند. ویژگی های دستگاه :   

  • قابلیت اندازه گیری غلظت و کیفیت اسید های نوکلئیک از 2ng/ml تا 3700ng/ml بدون نیاز به رقیق سازی نمونه
  • محدوده طول موج: nm840-190 - دقت جذب نوری 0.003abs
  • اندازه گیری غلظت پروتئین ها - اندازه گیری دانسیته سلول ها
  • اندازه گیری و تعیین علظت RNA, DNA اولیگونوکلئوتیدها در حجم یک میکرو لیتر بدون احتیاج به رقیق سازی نمونه
  • اندازه گیری غلظت پروتئین های خالص بصورت مستقیم
  • اندازه گیری غیر مستقیم غلظت میکس پروتئینی بارسم منحنی استاندارد
  • تعیین غلظت cy-dye نشاندار شده جهت استفاده در Microarray
  • قابلیت ذخیره سازی اتوماتیک کلیه اندازه گیریها به تفکیک جذب در هر نانومتر
  • دارای سیستم مونیتورینگ و عیب یابی جهت آگاهی از کیفیت فیزیکی اجزاء دستگاه

جهت سفارش و دریافت مشاوره میتوانید با شرکت "تجهیزات آزمایشگاهی آبان مهر" به شماره 65606491 تماس بگیرید.

خبرنامه

طراحی و توسعه : نونگار پردازش تمامی حقوق محفوظ است
© 2018 DESIGNED BY no negar . ALL RIGHTS RESERVED